SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

QueueClient.DeadLetterAsync Method (Guid, String, String)

Asynchronously moves the undelivered message to the dead letter queue.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus.Messaging
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task DeadLetterAsync(
	Guid lockToken,
	string deadLetterReason,
	string deadLetterErrorDescription
)

Parameters

lockToken
Type: System.Guid
The lock token bound to the locked message instance.
deadLetterReason
Type: System.String
The reason for deadlettering the message.
deadLetterErrorDescription
Type: System.String
The error description for deadlettering the message.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task
The asynchronous operation.
Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.

Zawartość społeczności

Dodaj
Pokaż:
© 2015 Microsoft