SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Queue Service Error Codes

 

Updated: August 4, 2015

The error codes listed in the following table may be returned by an operation on the Queue service.

Error code

HTTP status code

User message

MessageTooLarge

Bad Request (400)

The message exceeds the maximum allowed size.

InvalidMarker

Bad Request (400)

The specified marker is invalid.

PopReceiptMismatch

Bad Request (400)

The specified pop receipt did not match the pop receipt for a dequeued message.

QueueNotFound

Not Found (404)

The specified queue does not exist.

MessageNotFound

Not Found (404)

The specified message does not exist.

QueueDisabled

Conflict (409)

The specified queue has been disabled by the administrator.

QueueAlreadyExists

Conflict (409)

The specified queue already exists.

QueueBeingDeleted

Conflict (409)

The specified queue is being deleted.

QueueNotEmpty

Conflict (409)

The specified queue is not empty.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft