SPRZEDAŻ: 1-800-867-1389
EN
Ta zawartość nie jest dostępna w wymaganym języku. Wersja w języku angielskim znajduje się tutaj.

Operations on Containers

 

Updated: August 4, 2015

Microsoft Azure Storage provides REST operations for working with containers in the Blob service.

Create Container

Creates a new container in a storage account.

Get Container Properties

Returns all user-defined metadata and system properties of a container.

Get Container Metadata

Returns only user-defined metadata of a container.

Set Container Metadata

Sets one or more user-defined name/value pairs for the specified container.

Get Container ACL

Gets public access policy and any stored access policies for a container.

Set Container ACL

Sets public access policy and stored access policies for a container.

Delete Container

Marks a container for deletion.

Lease Container

Controls the ability to delete a container.

List Blobs

List blobs in a container.

Czy oceniasz te materiały jako pomocne?
(Pozostało znaków: 1500)
Dziękujemy za opinię.
Pokaż:
© 2015 Microsoft