Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Konstruktor TimeoutException — ()

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Inicjuje nowe wystąpienie TimeoutException klasy.

Przestrzeń nazw:   System
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public TimeoutException()

Ten konstruktor inicjuje dziedziczonego Exception.Message Właściwości nowego wystąpienia dostarczany przez system komunikat o błędzie. Ten komunikat uwzględnia bieżącej kultury systemu.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości wystąpienia TimeoutException.

Właściwość

Wartość

InnerException

Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).

Message

Błąd zlokalizowany ciąg komunikatu.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 2.0
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: