Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda StreamWriter.Dispose — (Boolean)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zwalnia niezarządzane zasoby używane przez StreamWriter i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

protected override void Dispose(
	bool disposing
)

Parametry

disposing
Type: System.Boolean

true Aby zwolnić zasoby zarządzane i niezarządzane; false zwolnić tylko niezarządzane zasoby.

Exception Condition
EncoderFallbackException

Bieżącego kodowania nie obsługuje wyświetlania połowa para zastępcza Unicode.

Gdy disposing parametr jest true, ta metoda zwalnia wszystkie zasoby utrzymywane przez wszystkie zarządzane obiekty że StreamWriter odwołania. Ta metoda wywołuje Dispose Metoda każdego odwołuje się do obiektu.

Uwagi dotyczące obiektów dziedziczących:

Dispose można wywołać wiele razy przez inne obiekty. Podczas zastępowania Dispose, nie odwoływać się do obiektów, które zostały wcześniej zlikwidowane wcześniejszym wywołaniem do Dispose.

Ta metoda wywołuje metodę usuwania klasy podstawowej, TextWriter.Dispose.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: