Zalecamy używanie programu Visual Studio 2017

LINQ (Language-Integrated Query)

 

Data opublikowania: październik 2016

Aby uzyskać najnowszą dokumentację programu Visual Studio 2017 RC, zobacz stronę z dokumentacją tego programu.

Visual Basic i C# udostępniać wiele pojęć wspólnego, ale często drobne różnice. W przypadku, gdy poprzednie wersje przedstawionych dokumentów udostępnionych pojęcia związane z tematów, które pasuje do obu językach, aktualnej dokumentacji przedstawia każdego języka w swoich tematu.

Pokaż: