Zalecamy używanie programu Visual Studio 2017

Łączenie pliku wykonywalnego z biblioteką DLL

 

Aby uzyskać najnowszą dokumentację programu Visual Studio 2017 RC, zobacz stronę z dokumentacją tego programu.

Plik wykonywalny łączy (lub ładuje) biblioteki DLL na jeden z dwóch sposobów:

Niejawna konsolidacja czasami odnosi się do statycznego wczytywnia lub dynamicznej konsolidacji w czasie wczytywania. Jawne tworzenie łączy nazywa się czasem wczytywaniem dynamicznym lub dynamicznym tworzeniem łączy w czasie działania programu.

Z jawnymi łączami, wykonywalny wykorzystujący łącza DLL do biblioteki importu (plik .lib) zapewniane przez twórcę DLL. System operacyjny ładuje DLL po załadowaniu wykonywalnego użycia. Klient wykonywalny wywołuje wyeksportowane biblioteki DLL tak, jakby funkcje zostały zawarte w pliku wykonywalnym.

Z jawnymi łączami, wykonywalny wykorzystujący DLL musi wykonać wywołania funkcji, aby jawnie załadować i rozładować DLL i uzyskać dostęp do eksportowanych funkcji DLL. Klient wykonywalny musi wywołać eksportowane funkcji za pomocą wskaźnika funkcji.

Plik wykonywalny można użyć tej samej bibliotece DLL, przy użyciu którejkolwiek z metod łączenia. Ponadto te mechanizmy nie wykluczają się nawzajem, ponieważ jeden plik wykonywalny można niejawnie połączyć z biblioteką DLL, a drugi jawnie do niej dołączyć.

Biblioteki DLL w programie Visual C++

Pokaż: