Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TextWriter.WriteLine — (Char[])

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje tablicę znaków, a następnie terminator wiersza do ciąg tekstowy lub strumienia.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	char[] buffer
)

Parametry

buffer
Type: System.Char[]

Tablicy znaków, z którego są odczytywane dane.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Wszystkie znaki w buffer są zapisywane do strumienia podstawowego. Jeśli tablica znaków jest null, są zapisywane tylko liniowym.

Jest odpowiednikiem tego przeciążenia Write(Char[]) następuje WriteLine() .

Terminator wiersza jest zdefiniowany przez CoreNewLine pole.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: