WriteLine Metoda (Int64)
Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TextWriter.WriteLine — (Int64)

.NET Framework (current version)
 

Zapisuje reprezentację tekstu 8 bajtów całkowita ze znakiem następuje terminatora wiersza ciąg tekstowy lub strumienia.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	long value
)

Parametry

value

8 bajtów Całkowita do zapisania.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Reprezentacja tekstowa określonej wartości zostanie utworzone przez wywołanie metody Int64.ToString metody. TextWriter.FormatProvider Właściwości, jeśli nie null, określa formatowanie określonej kultury.

Element przerywający wiersza jest definiowana za pomocą CoreNewLine pola.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania We/Wy.

Universal Windows Platform
Dostêpne od 4.5
.NET Framework
Dostêpne od 1.1
Portable Class Library
Obsługiwane w: portable .NET platforms
Silverlight
Dostêpne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostêpne od 7.0
Windows Phone
Dostêpne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż:
© 2016 Microsoft