Narzędzia zestawu danych w programie Visual Studio

 

Data opublikowania: październik 2016

System_CAPS_ICON_note.jpg Uwaga

Zestawy danych i klas pokrewnych są starsze technologii .NET z wczesnym 2000s, które umożliwiają aplikacjom do pracy z danymi w pamięci bez połączenia z bazą danych. Są one szczególnie użyteczne w przypadku aplikacji, które umożliwiają użytkownikom modyfikowanie danych i utrwalania zmian w bazie danych. Chociaż zestawy danych okazały się bardzo pomyślne technologii, zalecane jest użycie programu Entity Framework nowych aplikacji .NET. Entity Framework zapewnia bardziej naturalny sposób pracy z danych tabelarycznych jako modele obiektów i ma prostszy interfejs programowania.

Zestaw danych jest obiektem w pamięci, który jest zasadniczo mini bazy danych. Zawiera obiekty DataTable, DataColumn i DataRow, w których można przechowywać i modyfikować dane z jednego lub więcej baz danych bez konieczności zachowania otwartego połączenia. Zestaw danych przechowuje informacje o zmianach wprowadzonych w danych, aktualizacje mogą być śledzone i wysyłane z powrotem do bazy danych, gdy aplikacja staje się ponownie połączone.

Zestawy danych i pokrewne klasy są zdefiniowane w przestrzeni nazw System.Data w bibliotece klas programu .NET Framework. Można tworzyć i modyfikować zestawy danych dynamicznie w kodzie; Aby uzyskać więcej informacji na temat jak to zrobić Zobacz ADO.NET. Dokumentacja w tej części przedstawiono sposób pracy z zestawami danych z programu Visual Studio projektanci. Jedyną operacją, należy wiedzieć: zestawów danych wprowadzonych z projektantów umożliwia TableAdapters interakcji z bazą danych, należy ustanowić zestawów danych za pomocą DataAdapters programistycznie. Informacje pod kątem programowe tworzenie zestawów danych można znaleźć w temacie DataAdapters and DataReaders

Jeśli tylko aplikacja musi odczytywać dane z bazy danych, a nie wykonywania aktualizacji, dodaje lub usuwa, następnie można zwykle uzyskać lepszą wydajność przy użyciu elementu DataReader do pobierania danych na listę ogólnych lub inny obiekt kolekcji. W przypadku wyświetlania danych, użytkownik może Powiąż dane interfejsu użytkownika do kolekcji.

Visual Studio udostępnia wiele narzędzi w celu ułatwienia pracy z zestawami danych. Podstawowy przepływ pracy end-to-end jest:

Informacje o zestawach danych w aplikacjach warstwowych można znaleźć w temacie Praca z zestawami danych w aplikacjach warstwowych

Informacje o konwersji zestawów danych do i z pliku XML, zobacz Odczytywanie danych XML do zestawu danych i Porady: zapisywanie zestawu danych jako XML.

Program Visual Studio tools danych dla platformy .NET

Pokaż: