Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda TextWriter.WriteLine — (String)

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje ciąg następuje liniowym ciąg tekstowy lub strumienia.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public virtual void WriteLine(
	string value
)

Parametry

value
Type: System.String

Ciąg do zapisu. Jeśli value jest null, są zapisywane tylko liniowym.

Exception Condition
ObjectDisposedException

TextWriter Jest zamknięty.

IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

Jest odpowiednikiem tego przeciążenia Write(Char[]) przeciążenia.

Terminator wiersza jest zdefiniowany przez CoreNewLine pole.

Ta metoda nie wyszukuje określonego ciągu znaków nowego wiersza (szesnastkowa 0x000a) i zastępuje je NewLine.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: