Data i godzina

Data i godzina

 

MFC obsługuje kilka różnych sposobów pracy z dat i godzin. Obejmują one:

  • Klasy czasu ogólnego przeznaczenia. CTime i CTimeSpan klasy hermetyzowania większość funkcji skojarzona Biblioteka czasu standardu ANSI jest zadeklarowany w czasie.H.

  • Obsługa zegara systemowego. Z MFC wersja 3.0 dodano obsługę CTime dla Win32 SYSTEMTIME i FILETIME typów danych.

  • Wsparcie dla automatyzacji typu danych Data. Data wartości obsługuje Data, godzina i Data i godzina. COleDateTime i COleDateTimeSpan klasy hermetyzowania tej funkcji. Współpracują z COleVariant klasy przy użyciu automatyzacji pomocy technicznej.

Pokaż:
© 2016 Microsoft