Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

break — Instrukcja (JavaScript)

 

Kończy bieżące pętli lub jeśli w połączeniu z label, kończy skojarzona instrukcja.

break [label];

Opcjonalny label argument Określa etykietę zestawienia są zerwania z.

Zazwyczaj używa się break instrukcji w switch sprawozdań i w while, for, for...in, lub do...while pętli.Użyj najczęściej label argument w switch sprawozdań, ale mogą być używane w każdej deklaracji, czy proste lub złożone.

Wykonywanie break instrukcji kończy pracę z bieżącej pętli lub instrukcji i rozpoczyna wykonywanie skryptu instrukcji, bezpośrednio po.

W tym przykładzie licznika zdefiniowano liczyć od 1 do 99; Jednakże break instrukcji pętli kończy działanie po 14 liczniki.

for (var i = 1; i < 100; i++) {
  if (i == 15) {
    break;
  }
  document.write (i);
  document.write (" ");
}

// Output: 1234567891011121314

W poniższym kodzie break instrukcja odwołuje się do for pętli, która jest poprzedzony Inner: instrukcji.Gdy j jest równa 24, break instrukcja powoduje, że przepływu program zakończyć pracę tego pętli.Drukować numery 21 do 23 w każdym wierszu.

Outer:
for (var i = 1; i <= 10; i++) {
  document.write ("<br />");
  document.write ("i: " + i);
  document.write (" j: ");
Inner:
  for (var j = 21; j <= 30; j++) {
    if (j == 24) {
      break Inner;
    }
    document.write (j + " ");
  }
}

// Output: 
// i: 1 j: 21 22 23 
// i: 2 j: 21 22 23 
// i: 3 j: 21 22 23 
// i: 4 j: 21 22 23 
// i: 5 j: 21 22 23 
// i: 6 j: 21 22 23 
// i: 7 j: 21 22 23 
// i: 8 j: 21 22 23 
// i: 9 j: 21 22 23 
// i: 10 j: 21 22 23

Wymagania

Obsługiwane w następujących trybach dokumentu: Osobliwości (Quirks), standardy programu Internet Explorer 6, standardy programu Internet Explorer 7, standardy programu Internet Explorer 8, standardy programu Internet Explorer 9, standardy programu Internet Explorer 10 i standardy programu Internet Explorer 11. Również obsługiwane w aplikacjach w Sklepie (Windows 8 i Windows Phone 8.1). Zobacz Informacje o wersji.

Pokaż: