Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Metoda StreamWriter.Write — (Char[])

.NET Framework (current version)
 

Data opublikowania: październik 2016

Zapisuje tablicy znaków do strumienia.

Przestrzeń nazw:   System.IO
Zestaw:  mscorlib (w mscorlib.dll)

public override void Write(
	char[] buffer
)

Parametry

buffer
Type: System.Char[]

Tablica znaków, zawierający dane do zapisu. Jeśli buffer jest null, nie są zapisywane żadne.

Exception Condition
IOException

Wystąpi błąd We/Wy.

ObjectDisposedException

AutoFlush ma wartość true lub StreamWriter buforu jest pełny i bieżący moduł zapisujący jest zamknięty.

NotSupportedException

AutoFlush ma wartość true lub StreamWriter buforu jest pełny i nie można zapisać zawartości buforu do odpowiedniego strumienia o stałym rozmiarze, ponieważ StreamWriter znajduje się na końcu strumienia.

Ta metoda zastępuje TextWriter.Write.

Określonych znaków są zapisywane do odpowiedniego strumienia, chyba że przedwcześnie osiągnięto koniec strumienia. Jeśli AutoFlush jest true, Flush jest wywoływana automatycznie.

Ta metoda może być wydajniejsze niż Write (char[],int,int), ponieważ ma on mniej argumentów do sprawdzenia.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania-O.

Platforma uniwersalna systemu Windows
Dostępne od 8
.NET Framework
Dostępne od 1.1
Biblioteka klas przenośnych
Obsługiwane w: przenośne platformy .NET
Silverlight
Dostępne od 2.0
Windows Phone Silverlight
Dostępne od 7.0
Windows Phone
Dostępne od 8.1
Powrót do początku
Pokaż: