Ten artykuł został przetłumaczony przez maszynę. Aby wyświetlić jego treść w języku angielskim, zaznacz pole wyboru Angielski. Możesz też wyświetlić angielski tekst w okienku wyskakującym, przesuwając wskaźnik myszy nad konkretny tekst”.
Tłumaczenie
Angielski

Porady: tworzenie zapytań

Kwerendy umożliwiają pobieranie danych z tabel i widoków w bazie danych. Tworzenie i Praca z kwerendami w kwerendy i projektanta widoku, który składa się z czterech okienek: Okienko diagramu, Okienko SQL, Okienko kryterióworaz Okienko wyników.

UwagaUwaga

Na danym komputerze mogą być używane nazwy lub lokalizacje niektórych elementów interfejsu użytkownika programu Visual Studio inne niż te, które są używane w poniższych instrukcjach. Używana wersja programu Visual Studio oraz jej ustawienia określają te elementy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Visual Studio, ustawienia.

Aby utworzyć nową kwerendę

 1. W Server Explorer, kliknij prawym przyciskiem myszy tabel węzła dla bazy danych ma być zbadana.

  W zależności od systemu zarządzania bazy danych, którą się łączysz mogą również być mogli korzystać z funkcji, synonimy i tabele lokalne.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Nowa kwerenda.

  W Dodaj tabelę okno dialogowe Wybierz tabele, aby kwerendy, a następnie kliknij przycisk Dodaj dla każdego z nich.

 3. Po dodaniu wszystkich tabel, które chcesz utworzyć kwerendę, kliknij Zamknij.

  Aby dodać więcej tabel później, kliknij prawym przyciskiem myszy w wolnym miejscu Diagram okienka i kliknij przycisk menu skrótów Dodaj tabelę.

 4. W W okienku Diagram, pola w tabeli wyceniana obiektów dla każdej kolumny, aby wykonać kwerendę dotyczącą wyboru.

 5. Wybierz polecenie z menu projektanta kwerend, Wykonanie instrukcji SQL kwerendy.

  Uwaga Uwaga

  Jeśli nie widzisz Diagram, SQL, kryteria, lub wyniki okienka, z menu projektanta kwerend, wskaż polecenie okienka i kliknij okienko, który chcesz otworzyć.

Aby dalej zawęzić kwerendę, można zmienić kod SQL w Okienko SQL lub wybierz polecenie Opcje, takie jak sortowanie aliasy zamówienia i kolumny w okienka kryteriów.

Zawartość społeczności

Pokaż: