Microsoft
 
Szanowni Klienci,
Mamy przyjemność poinformować o ofercie przygotowanej specjalnie dla Państwa!
Jeśli zdecydują się Państwo na zakup:
2 nowych licencji Visual Studio Premium z subskrypcją MSDN (L/SA)
 Lub
1 licencję Visual Studio Ultimate z subskrypcją MSDN (L/SA)
 Lub
5 licencji MSDN Platforms
otrzymają Państwo tablet z Windows 8!
wraz ze szkoleniem przeprowadzonym przez
jednego z naszych Partnerów szkoleniowych.
Ilość tabletów i miejsc na szkoleniu jest ograniczona!
Promocja trwa od 16 kwietnia 2014r. od godziny 12:00 do 20 czerwca 2014r.
Tablet
Pasek
Regulamin Promocji
1.Organizatorem niniejszej promocji („Promocja") jest Microsoft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195A, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056838 („Organizator").
2.Z promocji mogą skorzystać przedsiębiorcy („Uczestnicy"), którzy zakupią na postawie umów Select Plus lub Open min. 2 nowe licencje Visual Studio Premium z subskrypcją MSDN (L/SA) lub min. 1 licencję Visual Studio Ultimate z subskrypcją MSDN (L/SA) lub min. 5 licencji MSDN Platforms.
3.Po spełnieniu powyższego warunku, Uczestnik otrzymuje zaproszenie na udział w szkoleniu organizowanym przez Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft. Uczestnik otrzymuje również tablet w ramach Promocji. Udział w szkoleniu oraz tablet są zwane daje łącznie „Zaproszeniem".
4.Liczba Zaproszeń jest ograniczona. O otrzymaniu Zaproszenia decyduje data uwidocznienia transakcji w wewnętrznym systemie Organizatora.
5.W przypadku wycofania z systemu Organizatora zamówienia dotyczącego licencji objętych Promocją, Uczestnik, którego zamówienie zostało wycofane, traci prawo do Zaproszenia.
6.Uczestnik otrzyma Zaproszenie nie wcześniej niż 31 dnia po dniu uwidocznienia transakcji w wewnętrznym systemie Organizatora.
7.Zaproszenie uprawnia do udziału w szkoleniu 1 (jednej) osoby. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator informuje, że Zaproszenie zostanie przekazane Uczestnikowi, a nie poszczególnym pracownikom Uczestnika. Decyzja w zakresie przyznania Zaproszenia danemu pracownikowi zostanie podjęta wyłącznie przez Uczestnika.
8.Zaproszenie nie może zostać wymienione na ekwiwalent pieniężny.
9.Po stronie Uczestnika, który otrzyma Zaproszenie leży odpowiedzialność podatkowa za przekazane dobra.
10.Promocja obowiązuje od dnia 16.04.2014r od godziny 12:00 do dnia 20 czerwca 2014 r.
11.Klient z rynku zarządzanego, posiadający w Microsoft swojego Opiekuna CAM przypisany do tej kategorii rynku zgodnie z kryteriami Microsoft ustalanymi na dany rok finansowy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem promocji.
12.W sprawach nieregulowanych w niniejszym regulaminie, stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

 
© 2014 Microsoftlogo