Tworzę aplikacje sieci Web

Otwarte i elastyczne struktury

  • Twórz witryny i aplikacje dostosowane do dowolnych przeglądarek, nawet mobilnych. Wybierz ASP.NET Web Forms, aby użyć znanego modelu usługowego opartego na zasadzie „przeciągnij i upuść”; ASP.NET MVC, aby zapewnić łatwiejsze programowanie oparte na testach; ASP.NET Web Pages, aby zastosować podstawowe podejście – łączące HTML z kodem za pomocą składni „Razor”.
  • Użyj ASP.NET Web API, aby tworzyć rozbudowane usługi RESTful sieci Web, które zwracają JSON, XML lub inną obsługiwaną treść!
  • Użyj ASP.NET SignalR w celu zapewniania dwukierunkowej komunikacji w czasie rzeczywistym pomiędzy klientem a serwerem. Dzięki SignalR, kod po stronie serwera może wypychać treść do połączonych klientów, gdy tylko staje się ona dostępna.

Wydajne narzędzia, aby szybciej dotrzeć na rynek

  • Korzystaj z najlepszych w klasie edytorów HTML, CSS i JavaScript Visual Studio, które są idealnie dostosowane do sieci Web.
  • Użyj Browser Link, aby natychmiast odświeżyć jedną lub więcej przeglądarek i zapewnić synchronizację ze zmianami znaczników.
  • Wypróbuj funkcję Page Inspector, aby zapewnić zintegrowany interfejs pomiędzy przeglądarką, ASP.NET i kodem źródłowym.
  • Zapewnij kontrole źródła dzięki TFS lub Git, a następnie opublikuj witrynę na dowolnym serwerze lub ustaw ciągłe dostawy do systemu Microsoft Azure.

Kompleksowa platforma obejmująca systemy działające lokalnie i w chmurze publicznej

Zasoby

Przetestuj swoją witrynę w IE6-11 za pomocą bezpłatnych maszyn wirtualnych dla systemów Windows, Mac i Linux.

Wybór redakcji

Scott Hanselman wyjaśnia, jak tworzyć usługi przy pomocy ASP.NET Web API. 
Użyj nowy narzędzi deweloperskich F12 do debugowania kodu, rozwiązywania problemów z wyświetlaniem, poprawy wydajności i zwiększenia stabilności witryn.
Ten samouczek pokazuje, jak utworzyć bezpieczną aplikację ASP.NET MVC 4, która umożliwi użytkownikom logowanie za pomocą poświadczeń z Facebooka, Yahoo i Google. Będziesz wdrażać w Microsoft Azure.

Perspektywy

Jak wykryć i naprawić najczęstsze problemy ze zgodnością

Peter Vogel rozważa jeden zwyczajny problem i analizuje wszystkie technologie, których można użyć do jego rozwiązania, od wykonania poprawnego projektu danych, poprzez obsługę aktualizacji, a kończąc na interfejsie użytkownika utworzonym w ASP.NET MVC.

.NET jest bardzo intuicyjną i bezpieczną platformą do tworzenia aplikacji sieci Web co przekłada się na jej dużą popularność.