EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CryptXmlGetSignature function

The CryptXmlGetSignature function returns an XML Signature element.

Syntax


HRESULT WINAPI CryptXmlGetSignature(
  _In_        HCRYPTXML            hCryptXml,
  _Out_ const PCRYPT_XML_SIGNATURE **ppStruct
);

Parameters

hCryptXml [in]

The handle of the Signature element.

ppStruct [out]

A pointer to a pointer to a CRYPT_XML_SIGNATURE structure to receive the signature.

Return value

If the function succeeds, the function returns zero.

If the function fails, it returns an HRESULT value that indicates the error.

Requirements

Minimum supported client

Windows 7 [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 R2 [desktop apps only]

Header

Cryptxml.h

Library

Cryptxml.lib

DLL

Cryptxml.dll

 

 

Weergeven: