EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CERT_SERVER_OCSP_RESPONSE_CONTEXT structure

The CERT_SERVER_OCSP_RESPONSE_CONTEXT structure contains an encoded OCSP response.

Syntax


typedef struct _CERT_SERVER_OCSP_RESPONSE_CONTEXT {
  DWORD cbSize;
  BYTE  *pbEncodedOcspResponse;
  DWORD cbEncodedOcspResponse;
} CERT_SERVER_OCSP_RESPONSE_CONTEXT, *PCERT_SERVER_OCSP_RESPONSE_CONTEXT, *PCCERT_SERVER_OCSP_RESPONSE_CONTEXT;

Members

cbSize

The size in bytes of this structure.

pbEncodedOcspResponse

A pointer to the data buffer that contains the encoded OCSP response.

cbEncodedOcspResponse

The size in bytes of pbEncodedOcspResponse.

Requirements

Minimum supported client

Windows Vista [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 [desktop apps only]

Header

Wincrypt.h

 

 

Weergeven: