EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CertFreeCertificateChainEngine function

The CertFreeCertificateChainEngine function frees a certificate trust engine.

Syntax


void WINAPI CertFreeCertificateChainEngine(
  _In_ HCERTCHAINENGINE hChainEngine
);

Parameters

hChainEngine [in]

Handle of the chain engine to be freed.

Return value

This function does not return a value.

Examples

See Example C Program: Creating a Certificate Chain.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps | Windows Store apps]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps | Windows Store apps]

Header

Wincrypt.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

See also

Certificate Chain Verification Functions
CertCreateCertificateChainEngine

 

 

Weergeven: