Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CertEnumCTLContextProperties function

The CertEnumCTLContextProperties function retrieves the first or next extended property associated with a certificate trust list (CTL) context. Used in a loop, this function can retrieve in sequence all extended properties associated with a CTL context.

Syntax


DWORD WINAPI CertEnumCTLContextProperties(
  _In_  PCCTL_CONTEXT pCtlContext,
  _In_  DWORD dwPropId
);

Parameters

pCtlContext [in]

A pointer to a CTL_CONTEXT structure.

dwPropId [in]

Property number of the last property enumerated. To get the first property, dwPropId is zero. To retrieve subsequent properties, dwPropId is set to the property number returned by the last call to the function. To enumerate all the properties, function calls continue until the function returns zero.

Applications can call CertGetCTLContextProperty with the dwPropId returned by this function to retrieved that property's data.

Return value

The return value is a DWORD value that identifies a CTL context's property. The DWORD value returned by one call of the function can be supplied as the dwPropId in a subsequent call to the function. If there are no more properties to be enumerated or if the function fails, zero is returned.

Examples

See Example C Program: Certificate Store Operations.

Requirements

Minimum supported client

Windows XP [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2003 [desktop apps only]

Header

Wincrypt.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

See also

Extended Property Functions
CertGetCTLContextProperty

 

 

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft