Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CertAddRefServerOcspResponse function

The CertAddRefServerOcspResponse function increments the reference count for an HCERT_SERVER_OCSP_RESPONSE handle.

Syntax


 WINCRYPT32API VOID WINAPI CertAddRefServerOcspResponse(
  _In_  HCERT_SERVER_OCSP_RESPONSE hServerOcspResponse
);

Parameters

hServerOcspResponse [in]

A handle to an HCERT_SERVER_OCSP_RESPONSE returned by CertOpenServerOcspResponse.

Return value

This function has no return value.

Remarks

Each CertOpenServerOcspResponse and CertAddRefServerOcspResponse requires a corresponding CertCloseServerOcspResponse.

Requirements

Minimum supported client

Windows Vista [desktop apps only]

Minimum supported server

Windows Server 2008 [desktop apps only]

Header

Wincrypt.h

Library

Crypt32.lib

DLL

Crypt32.dll

 

 

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft