EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ContentLocator Constructor ()

 

Initializes a new instance of the ContentLocator class.

Namespace:   System.Windows.Annotations
Assembly:  PresentationFramework (in PresentationFramework.dll)

public ContentLocator()

.NET Framework
Available since 3.0
Return to top
Weergeven: