Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ContentLocator Constructor

Initializes a new instance of the ContentLocator class.

Namespace:  System.Windows.Annotations
Assembly:  PresentationFramework (in PresentationFramework.dll)

public ContentLocator()

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1
Weergeven:
© 2015 Microsoft