EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ClientBuildManager.CodeGenDir Property

 

Gets the physical path to the directory used for code generation.

Namespace:   System.Web.Compilation
Assembly:  System.Web (in System.Web.dll)

public string CodeGenDir { get; }

Property Value

Type: System.String

A String containing the directory path used for code generation.

The directory for code generation is typically in the temporary ASP.NET files directory.

.NET Framework
Available since 2.0
Return to top
Weergeven: