Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

StandardBindingElement.OnApplyConfiguration Method

Called when the content of a specified binding element is applied to this binding configuration element.

Namespace:  System.ServiceModel.Configuration
Assembly:  System.ServiceModel (in System.ServiceModel.dll)

protected abstract void OnApplyConfiguration(
	Binding binding
)

Parameters

binding
Type: System.ServiceModel.Channels.Binding

A binding.

.NET Framework

Supported in: 4.6, 4.5, 4, 3.5, 3.0

.NET Framework Client Profile

Supported in: 4, 3.5 SP1
Weergeven:
© 2015 Microsoft