Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
WorkflowAdminGroupName Property
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

WindowsSecurityConfiguration.WorkflowAdminGroupName Property

 

Gets or sets the name of the Windows Group to be granted all ScopePermissions.

Namespace:   Microsoft.Workflow.Client.Security
Assembly:  Microsoft.Workflow.Client (in Microsoft.Workflow.Client.dll)

[DataMemberAttribute(EmitDefaultValue = false)]
public string WorkflowAdminGroupName {
	[CompilerGeneratedAttribute]
	get;
	[CompilerGeneratedAttribute]
	set;
}

Property Value

Type: System.String

The name of the configured Windows Group.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft