EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TableResultSegment Methods

 

Updated: April 11, 2016

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetEnumerator()

Returns an enumerator that iterates through the segment of CloudTable results.

System_CAPS_pubmethodGetHashCode()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodGetType()

(Inherited from Object.)

System_CAPS_pubmethodToString()

(Inherited from Object.)

Return to top
Weergeven: