Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TableQuery.GenerateFilterConditionForGuid Method

Updated: May 15, 2014

Generates a property filter condition string for the Guid value.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static string GenerateFilterConditionForGuid (
	string propertyName,
	string operation,
	Guid givenValue
)

Parameters

propertyName

A string containing the name of the property to compare.

operation

A string containing the comparison operator to use.

givenValue

A Guid containing the value to compare with the property.

Return Value

A string containing the formatted filter condition.

Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

 

Weergeven:
© 2015 Microsoft