EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TableOperation.Delete Method (ITableEntity)

 

Updated: February 24, 2017

Creates a new table operation that deletes the given entity from a table.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public static TableOperation Delete(
	ITableEntity entity
)

Parameters

entity
Type: Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table.ITableEntity

The ITableEntity object to be deleted from the table.

Return to top
Weergeven: