EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TableEntity.ReadEntity Method

Updated: May 15, 2014

Name Description
TableEntity.ReadEntity (IDictionary, OperationContext) Deserializes this TableEntity instance using the specified IDictionary of property names to EntityProperty data typed values.
TableEntity.ReadEntity (SerializationInfo, StreamingContext) Deserializes the entity using the specified serialization information.

Weergeven: