ICanonicalizer Properties
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ICanonicalizer Properties

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Core.Auth
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

NameDescription
System_CAPS_pubpropertyAuthorizationScheme

Gets the authorization scheme used for canonicalization.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft