Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
UseTransactionalMD5 Property
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

BlobRequestOptions.UseTransactionalMD5 Property

 

Gets or sets a value to calculate and send/validate content MD5 for transactions.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.Storage.Blob
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.Storage (in Microsoft.WindowsAzure.Storage.dll)

public Nullable<bool> UseTransactionalMD5 { get; set; }

Property Value

Type: System.Nullable<Boolean>

Use true to calculate and send/validate content MD5 for transactions; otherwise, false.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft