EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

RoleEnvironmentException Events

 

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

NameDescription
System_CAPS_proteventSerializeObjectState

(Inherited from Exception.)

Return to top
Weergeven: