Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

RoleEnvironment.Stopping Event

Updated: December 6, 2013

Occurs when a role instance is about to be stopped.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

'Declaratie
Public Shared Event Stopping As EventHandler(Of RoleEnvironmentStoppingEventArgs)

The Stopping event is used to run code when a role instance is being stopped. This event is raised after the role instance has been taken out of the rotation of the load balancer, but before the OnStop method is called. You can use this event to run code that is required for a role instance to shut down correctly. The Stopping event is not raised when the virtual machine of the role instance is rebooted.

The following code example shows how you can run code when the role instance is being stopped:


public override bool OnStart()
{
   RoleEnvironment.Stopping += RoleEnvironmentStopping;
  
   return base.OnStart();
} 

private void RoleEnvironmentStopping(object sender, RoleEnvironmentStoppingEventArgs e) 
{
   // Add code that is run when the role instance is being stopped
}

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft