Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
IsAvailable Property
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

RoleEnvironment.IsAvailable Property

 

Indicates whether the role instance is running in the Windows Azure environment.

Namespace:   Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public static bool IsAvailable { get; }

Property Value

Type: System.Boolean

Type: System.Boolean

true if the role instance is running in Windows Azure; otherwise, false.

If IsAvailable returns false all the other properties, methods and events of RoleEnvironment will throw exceptions.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft