Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

RoleEntryPoint.OnStart Method

Updated: December 6, 2013

Runs code that initializes a role instance.

Namespace: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime
Assembly: Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime (in Microsoft.WindowsAzure.ServiceRuntime.dll)

public virtual bool OnStart ()

Return Value

true if initialization succeeds; otherwise, false. The default return value is true.

Override the OnStart method to run initialization code for your role. The following code example shows how to override the OnStart method:


public class WorkerRole : RoleEntryPoint
{
  public override bool OnStart()
  { 
   try
   {
     // Add initialization code here
   } 
   catch (Exception e)
   {
     Trace.WriteLine("Exception during OnStart: " + e.ToString());
     // Take other action as needed.
   }
 
   return base.OnStart();
  }
}

Before the OnStart method returns, the status of the role instance is set to Busy and the instance is not available through the load balancer.

If the OnStart method returns false, the role instance is immediately stopped. If the method returns true, Windows Azure starts the role by calling the Run method. In general, you should avoid returning false from the OnStart method.

A web role can include initialization code in the ASP.NET Application_Start method instead of the OnStart method. The Application_Start method is called after the OnStart method. For more information about the Application_Start method, see ASP.NET Application Life Cycle Overview for IIS 5.0 and 6.0 or ASP.NET Application Life Cycle Overview for IIS 7.0.


Any public static (Shared in Visual Basic) members of this type are thread safe. Any instance members are not guaranteed to be thread safe.

Development Platforms

Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8 and Windows Server 2012

Target Platforms

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft