EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

ILocator.Path Property

Updated: December 4, 2013

Gets the locator path.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

string Path { get; }

Property Value

Type: System.String
The locator path.
Weergeven: