Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IIngestManifestStatistics Interface

Updated: November 15, 2012

Represent static information about manifest

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public interface IIngestManifestStatistics

The IIngestManifestStatistics type exposes the following members.

  NameDescription
Public propertyErrorFilesCount Amount of files where error has been detected
Public propertyErrorFilesDetails Contains error string associated with files which has not be uploaded and processed successfully
Public propertyFinishedFilesCount Amount of uploaded and processed files
Public propertyPendingFilesCount Amount of pending files which has not been uploaded and processed by a system
Top

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft