MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IIngestManifest.Statistics Property

Updated: June 25, 2013

Gets the manifest statistics.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

IIngestManifestStatistics Statistics { get; }

Community-inhoud

Weergeven:
© 2016 Microsoft