EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IIngestManifest.LastModified Property

Updated: June 25, 2013

Gets or sets the DateTime of manifest last modification.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

DateTime LastModified { get; }

Property Value

Type: System.DateTime
The DateTime of manifest last modification.

This value is updated by Media Services after any property changes are made. It represents the number of milliseconds since midnight Jan 1, 1970.

Community-inhoud

Weergeven: