EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

IIngestManifest.IngestManifestAssets Property

Updated: June 25, 2013

Gets the manifest assets.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

IngestManifestAssetCollection IngestManifestAssets { get; }

Community-inhoud

Weergeven: