Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudMediaContext.ParallelTransferThreadCount Property

Gets or sets the number of threads to use to for each blob transfer.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public int ParallelTransferThreadCount { get; set; }

Property Value

Type: System.Int32

The default value is 10.

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft