Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudMediaContext::IngestManifestAssets Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of manifest assets in the system

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

public:
virtual property IngestManifestAssetCollection^ IngestManifestAssets {
	IngestManifestAssetCollection^ get () override;
}

Community-inhoud

Weergeven:
© 2015 Microsoft