EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

CloudMediaContext.Assets Property

Updated: December 5, 2014

Gets the collection of assets in the system.

Namespace:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client
Assembly:  Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client (in Microsoft.WindowsAzure.MediaServices.Client.dll)

abstract Assets : AssetBaseCollection 
override Assets : AssetBaseCollection
Weergeven: