Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

TokenProvider.BuildKey Method

Generates a key for the token provider.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

protected virtual TokenProvider.Key BuildKey(
	string appliesTo,
	string action
)

Parameters

appliesTo
Type: System.String
The URI which the access token applies to.
action
Type: System.String
The request action.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.TokenProvider.Key
A generated key for the token provider.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft