Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
MSDN Library
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NotificationOutcomeState Enumeration

 

Specifies an enumeration of notification outcome state.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus.Notifications
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public enum NotificationOutcomeState

Member nameDescription
Abandoned

Completed

DetailedStateAvailable

The detailed state for the outcome is available.

Enqueued

The notification outcome is enqueued.

Processing

Unknown

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft