UpdateTopic Method
TOC
De inhoudsopgave samenvouwen
De inhoudsopgave uitvouwen
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.UpdateTopic Method (TopicDescription)

 

Enables you to update the topic.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription UpdateTopic(
	TopicDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription

A TopicDescription object describing the topic to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription

The TopicDescription of the updated topic.

Return to top
Weergeven:
© 2016 Microsoft