Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.UpdateTopic Method

Enables you to update the topic.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public TopicDescription UpdateTopic(
	TopicDescription description
)

Parameters

description
Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
A TopicDescription object describing the topic to be updated.

Return Value

Type: Microsoft.ServiceBus.Messaging.TopicDescription
The TopicDescription of the updated topic.

You can update the topic based on the value of the EntityStatus enumeration.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft