Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Settings Property
Collapse the table of content
Expand the table of content
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.Settings Property

 

Gets the service namespace client settings.

Namespace:   Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public NamespaceManagerSettings Settings { get; }

Property Value

Type: Microsoft.ServiceBus.NamespaceManagerSettings

A NamespaceManagerSettings object that represents the service namespace client settings.

Return to top
Weergeven:
© 2015 Microsoft