Was deze pagina nuttig?
Uw feedback over deze inhoud is belangrijk. Laat ons weten wat u denkt.
Aanvullende feedback?
1500 tekens resterend
Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.RelayExistsAsync Method

Asynchronously determines whether a relay exists in the service namespace.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<bool> RelayExistsAsync(
	string path
)

Parameters

path
Type: System.String
The path of the relay relative to the service namespace base address.

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<Boolean>
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft