Exporteren (0) Afdrukken
Alles uitvouwen
Expand Minimize
EN
Deze inhoud is niet beschikbaar in uw taal, maar wel in het Engels.

NamespaceManager.GetVersionInfoAsync Method

Asynchronously retrieves a string of the format "YYYY-MM" that indicates the maximum supported protocol version that the server or service can handle.

Namespace:  Microsoft.ServiceBus
Assembly:  Microsoft.ServiceBus (in Microsoft.ServiceBus.dll)

public Task<string> GetVersionInfoAsync()

Return Value

Type: System.Threading.Tasks.Task<String>
The asynchronous operation.

Community-inhoud

Toevoegen
Weergeven:
© 2015 Microsoft